Vi mạch - Diễn đàn Vi Mạch, Hệ Thống Nhúng, Trí Tuệ Nhân Tạo.

BÀI VIẾT MỚI

[HELP]Chuyển chữ nổi sang kí tự alphalet

0
Hiện tại em đang làm đề tài chuyển chữ nổi (Braille) sang kí tự alphalet bằng xử lý ảnh. Mọi...

Cần gợi ý đề tài: Mô phỏng hệ thống điều khiển bãi xe hơi tự động dùng FSM

0
Ai có thể gợi ý cho mình về đề tài này được không?

[STA] Sự khác nhau trong kiểm tra timing cho Flip-Flop và Latch

0
Nguồn :https://nguyenquanicd.blogspot.com/ các bạn vào site để ủng hộ tác giả nha. Flip-Flop...

[STA] Tính toán độ trễ (delay) trong STA

0
Nguồn :https://nguyenquanicd.blogspot.com/ các bạn vào site để ủng hộ tác giả nha. Bài viết này...

Tổng hợp tài liệu Synthesis

0
Một số tài liệu Synhesis của Design Compiler Tool. Design Compiler 1 Lab Guide.pdf Design...

[STA] Các loại đường ngoại lệ trong phân tích timing

0
Nguồn :https://nguyenquanicd.blogspot.com/ các bạn vào site để ủng hộ tác giả nha. Mặc định,...

[STA] Các thông số của clock trong phân tích timing

0
Nguồn :https://nguyenquanicd.blogspot.com/ các bạn vào site để ủng hộ tác giả nha. Để các phần...

[STA] Tổng quan về phân tích timing tĩnh

0
Nguồn :https://nguyenquanicd.blogspot.com/ các bạn vào site để ủng hộ tác giả nha. Timing (định...

Hướng dẫn cài đặt và chạy mô phỏng cơ bản với Questa SIM

0
Nguồn :https://nguyenquanicd.blogspot.com/ các bạn vào site để ủng hộ tác giả nha. 1. Giới thiệu...

Hướng dẫn tạo testbench tự kiểm tra thiết kế bằng Verilog, System Verilog

0
nguồn :https://nguyenquanicd.blogspot.com/ các bạn vào site để ủng hộ tác giả nha Bài viết này...