NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG

Các bài hướng dẫn về ngôn ngữ phần cứng như verilog, VHDL....

 1. VERILOG CĂN BẢN

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  24
  125
  Cách sử dụng lệnh if  By: LongNH, 9 Tháng tư 2018
 2. VHDL CĂN BẢN

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  13
  21
  Bộ Multiplexers trong VHDL  By: Lu ROm, 1 Tháng mười một 2017