NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG

Các bài hướng dẫn về ngôn ngữ phần cứng như verilog, VHDL....

 1. VERILOG CĂN BẢN

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  23
  122
 2. VHDL CĂN BẢN

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  13
  21
  Bộ Multiplexers trong VHDL  By: Lu ROm, 1 Tháng mười một 2017