CƠ SỞ NGÀNH

Nhập môn ngành: chia sẽ các tài liệu các môn cơ sở ngành

 1. ĐIỆN TỬ

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  15
  19
 2. KỸ THUẬT SỐ

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  12
  12
  Thiết kế bộ ALU trên logisim  By: Lu ROm, 1 Tháng sáu 2016
 3. TÀI LIỆU

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  4
  4