VẼ MẠCH-MÔ PHỎNG

 1. ALTIUM

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  12
  12
  Altium Designer Phần mềm vẽ mạch chuyên nghiệp
  Download phần mềm Altium 17  By: Lu ROm, 28 Tháng tám 2017
 2. PROTEUS

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  3
  5
  Phần mầm mô phỏng và vẽ mạch
 3. ORCAD

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  1
  1
  Phần mềm vẽ mạch
 4. LOGISIM

  Đề tài thảo luận
  Bài viết
  4
  4
  Logisim cơ bản: Wire bundles  By: Lu ROm, 2 Tháng mười một 2015